Problem med fjärrvärmeleveransen åtgärdat

Det har under natten varit problem med fjärrvärmeleveransen, orsaken är ett tryckbortfall.

Detta kan ha påverkat värmen och varmvattnet. Felet är nu åtgärdat och värmen är på väg tillbaka.