Två partiers röster i ett valdistrikt förväxlades vid inrapportering till Valmyndigheten under valnatten

Valnämnden i Tingsryds kommun konstaterar att Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas röster i kommunvalet i valdistrikt Älmeboda/Linneryd förväxlades vid inrapporteringen till Valmyndigheten under valnatten. Valmyndigheten är underrättad och felet kommer att korrigeras i samband med den slutliga rösträkningen.

Partiernas röster räknades rätt. Däremot skrevs resultatet in på fel rader i distriktets protokoll, vilket sedan överfördes till Valmyndighetens preliminära resultat. Det är olyckligt, men vi kommer att få ett korrekt resultat när den slutliga
rösträkningen är genomförd, säger valnämndens ordförande Ingrid Johansson.

När förväxlingen uppdagades försökte ansvariga i kommunen komma i kontakt med Valmyndigheten redan under valnatten, men utan att lyckas. Det innebär därför att det preliminära valresultatet i kommunvalet som publicerades av Valmyndigheten under valnatten är felaktigt i det aktuella valdistriktet.

Det kommer att korrigeras i samband med sluträkningen som nu ska utföras av länsstyrelsen och några ytterligare åtgärder behöver inte vidtas