Tyck till om Tingsryd centrum

Tingsryds kommun vill gärna höra vad medborgarna anser om Tingsryds centrum. Därför har vi sammanställt en enkät med frågor för att undersöka hur vi kan gå vidare i processen med att göra centrum mer attraktivt.

Redan under hösten ska Storgatan byggas om i den södra delen. Gatan ska smalna av och ge utrymme för parkeringsplatser, träd, gång och cykelväg längs gatan.

För att gå vidare och utveckla tätorten mer, har en enkät sammanställts som ställer frågan Hur ska Tingsryd centrum bli en mer attraktiv plats? Denna enkät undersöker medborgares och andra intressenters syn på Tingsryds centrum som plats ur följande perspektiv:

  • Platsen och dess funktion
  • Utbud
  • Tillgänglighet

Vi ser helst att du besvarar denna enkät via denna länk: https://a.entergate.se/tingsryd/CENTRUM

I pappersform finns den hos Tingsryds handels medlemmar. Senast den 25 augusti ska enkäten vara besvarad.