Tyck till om Tingsryd centrum

Tingsryds kommun vill gärna höra vad medborgarna anser om Tingsryds centrum. Därför har vi sammanställt en enkät med frågor för att undersöka hur vi kan gå vidare i processen med att göra centrum mer attraktivt.

 

Redan under hösten ska Storgatan byggas om i den södra delen. Gatan ska smalna av och ge utrymme för parkeringsplatser och träd längs gatan.

För att gå vidare och utveckla tätorten mer, har en enkät sammanställts som ställer frågan Hur ska Tingsryd centrum bli en mer attraktiv plats?

Denna enkät undersöker medborgares och andra intressenters syn på Tingsryds centrum som plats ur följande perspektiv:

  • Platsen och dess funktion
  • Utbud
  • Tillgänglighet

Alla som har ett intresse av Tingsryd som ort för handel, tjänster, aktiviteter, rekreation, restaurangbesök med mera är välkomna att svara, oavsett var ni bor i Sverige eller utomlands. Om du är turist, svara på frågorna utifrån din situation när du bor i närheten av Tingsryd, exempelvis i ditt fritidshus eller på en camping.

Enkäten ska bara besvaras en gång oavsett pappersform eller via länk.

Vi ser helst att du besvarar denna enkät via denna länk: https://a.entergate.se/tingsryd/CENTRUM

Eller använder QR-koden nedan för att hitta rätt.

Du kan svara på enkäten digitalt via länk eller i pappersform hos Tingsryds handels medlemmar. Senast den 18 augusti ska enkäten vara besvarad.