Upplevelser ska locka elever till vård och omsorg

Under två veckor pågår årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i årskurs åtta och 150 lärare deltar och arrangör är Vård- och omsorgscollege i Kronoberg i samverkan med länets kommuner och Region Kronoberg.

Upplevelseverkstaden genomförs på kliniskt träningscentrum, KTC, på Centrallasarettet Växjö och på Ljungby lasarett. Där tränar i vanliga fall vårdpersonal och vårdstudenter olika situationer, ingrepp och behandlingar med dockor och annan träningsutrustning.

På upplevelseverkstaden får åttondeklassarna gå runt på flera stationer där de får prova på olika vård- och omsorgsuppgifter som hjärt- och lungräddning, testa hjälpmedel som att köra rullstol, ta venprov på en docka, undersöka hur rena händer de har via en speciell lampa. På den station Tingsryds kommun har är det bemötande och beröring som gäller. Eleverna som kommer i grupper på mellan åtta och tjugo till varje station, får höra om hur man bemöter omsorgstagare och sen prova på att smörja fötter ta på strumpor och stödstrumpa. Alla stationer bemannas av vård- och omsorgspersonal från Region Kronoberg och kommunerna. Yrkesambassadörerna på stationerna är undersköterskor och motsvarande från äldreomsorg, funktionshinderområdet, psykiatri och hälso- och sjukvård, samt elever från Vård- och omsorgsprogrammet.

Upplevelseverkstäderna är viktiga i arbetet för att säkra framtidens rekrytering av undersköterskor. Vi vill med detta öka attraktionskraften för vård- och omsorgsyrken, berättar Charlotte Iburg, processledare för Vård- och omsorgscollege Kronoberg Västra.

Emberline Sahlberg Westerholm, yrkesambassadör från omsorgen i Tingsryds kommun.

Stolt undersköterska

Tingsryds kommuns station under upplevelsedagarna.

Yvonne Magnusson, yrkesambassadör från omsorgen i Tingsryds kommun.

Eleverna får träna på fotmassage.

Här tränar de att trä på en stödstrumpa.

Fler sökande

Syftet med upplevelseverkstäderna är att öka elevernas kunskap om och intresse för yrken inom vård och omsorg, inför gymnasievalet.

Att alla elever i årskurs åtta deltar på upplevelseverkstäder i en region är unikt och genomförs inte på något annat ställe i landet på det här sättet. Undersköterskor och motsvarande är vår största yrkesgrupp och där vi behöver öka andelen sökande. Yrket är fantastiskt, personalen gör skillnad varje dag, valmöjligheter och utvecklingsområden i branschen är många och det är viktigt att vi visar våra ungdomar bredden och möjligheterna, säger Catarina Lindahl-Petäjä, verksamhetsledare i Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Sedan starten för tre år sedan har det skett en tydlig ökning av antalet sökande till vård- och omsorgsutbildningarna i flera av länets kommuner:

  • Teknikums vård- och omsorgsprogram i Växjö har dubblat antalet platser på grund av fler sökande
  • Växjö Fria har kö in till vård- och omsorgsprogrammet
  • Tingsryd har ökat från 0 elever hösten 2017 till 14 elever 2018
  • Uppvidinge har ökat antalet elever på programmet

Fakta om Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är ett regionalt samarbete för utbildningsanordnare och arbetsliv för att tillsammans höja kompetensen, kvaliteten och öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg. Samarbetspartners är alla åtta kommuner i Kronoberg, Region Kronoberg, Attendo, fackförbundet Kommunal och utbildningsanordnare inom vård och omsorg.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-01-15