Uppstart av ny arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten startar den 1 september och ingår i avdelningen för arbete och lärande. Enheten har som uppdrag att få sina deltagare närmare jobb eller sysselsättning. Vägvalet på Strömgatan 7 blir en del av arbetsmarknadsenheten och därmed tas namnet Vägvalet bort.

Visionen är att ingen deltagare ska vara utan aktivitet under en längre tid och det kan rör sig om arbetsträning, arbetsprövning, praktik eller anställning. Målet är ett jobb, en utbildning eller annan självförsörjning för deltagaren.

Samarbete

För att nå ett framgångsrikt resultat samarbetar arbetsmarknadsenheten med andra enheter inom avdelningen som integrationsenheten, vuxenutbildningen och individ- och familjeomsorgen. Men även organisationer utanför kommunen som arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt företag är viktiga för att nå lyckade lösningar för deltagarna.

  • Bara under sommaren har sex deltagare fått jobb efter sin praktik på företag som vi samarbetar med, de ser vilka möjligheter som finns för våra deltagare, säger Pernilla Rosenberg Gustafsson, arbetsmarknadssamordnare (t.v. i bild)

I lokalerna på Strömgatan 7 i Tingsryd tränas arbetsförmågan för den som delvis kan utföra ett arbete.

  • Vi har runt 15 deltagare i snitt per dag och arbetet handlar om enklare produktion och montering samt en cykelverkstad, säger Karin Holmström, en av två coacher.

Med hjälp av coacher och samordnare får individerna pröva att arbeta med arbetsuppgifter som montering, paketering eller med reparationer av cyklar. Deltagarna slussas efter en tid vidare till annan aktivitet som kan vara praktik eller anställning på en avdelning eller förvaltning inom kommunen eller externt hos ett företag. Det kan också bli aktuellt med vidare utredning av sjukersättning eller liknande.

Nytt i höst

För den som inte har arbetsförmåga och kanske är sjukskriven på heltid erbjuds med start under hösten 2018 gruppaktiviteter för sysselsättning och social rehabilitering. Inledningsvis handlar det om att erbjuda löpande gruppmöten, språkkafé, studiebesök och hälsofrämjande aktiviteter. Arbetsmarknadsenheten har också till hösten förstärkts med ytterligare en arbetsmarknadssamordnare.

Mer information HÄR.

Sidansvarig: Arbete och lärande
Senast uppdaterad: 2019-08-24