VA-chef vill att vi sparar på vattnet

Carina Axelsson, chef för vatten och avlopp i Tingsryds kommun, ser att värmen och att det inte kommer tillräckligt med nederbörd, påverkar grundvattennivåerna.

- Jag vill att vi tänker på att hushålla med vattnet, säger Carina Axelsson.

Grundvattennivåerna sjunker, så läget kommer troligen att försämras ännu mer. Det krävs mycket stora volymer regn för att grundvattennivåerna ska öka i de små grundvattenmagasinen. Inget bevattningsförbud än men vi uppmanar alla att vara sparsamma med dricksvattnet. Passa gärna på att samla upp regnvatten för att vattna växter med.

Det finns många sätt att spara på vattnet.