VA-taxan höjs i Tingsryds kommun

Från och med den 1 januari höjs taxan för kommunalt vatten och avlopp. Brukningsavgiften höjs med 5 procent och höjningen berör alla med kommunalt vatten och avlopp.

För en villa med vattenförbrukning av 150 kubikmeter blir ökningen för fast och rörlig kostnad 323 kronor år.

Anledningen till beslutet är på grund av höga investeringsbehov.

Det finns ökat behov av service och underhåll, samt ökad frekvens av provtagning. Verken och rörnäten är även i stort behov av förnyelse.