VA-taxan i Tingsryd höjs

Från 1 juli höjs taxan för vatten och avlopp. Orsaken är ökade kostnader samt att taxan inte höjts sedan 2014.

Brukningsavgifterna höjs med 4,1 procent från den 1 juli 2019. Höjningen berör alla med kommunalt vatten och avlopp. Beslutet togs av kommunfullmäktige den 4 februari 2019.

För en villa med en vattenförbrukning om 150 kubikmeter per år blir ökningen 317 kronor per år, eller 159 kr för andra halvåret 2019.

Anledningen till beslutet är dels att taxan inte höjts sedan 2014, samtidigt som kostnaderna har ökat. Ökat behov av service och underhåll, samt ökad frekvens av provtagning. Rörnät och verk är i stort behov av förnyelse.

Har du frågor kring hur ökningen berör dig är du välkommen att höra av dig till

VA-enheten 0477-441 00

tekniska@tingsryd.se