Vaccinering av ungdomar 16-17 år i Kronobergs län

Vecka 32 startar vaccineringen av ungdomar som är 16-17 år i Kronoberg. På måndagen den 9 augusti kommer ett informationsbrev till alla hushåll med ungdomar födda 2005 eller tidigare.

Ungdomar under 18 år behöver samtycke från sina vårdnadshavare för att få vaccineras. Samtyckesblanketten kommer att finnas med i utskicket. Efter att samtycket är ifyllt kan de boka tid hos någon av vaccinatörerna som presenteras på 1177.se. Underskrivet samtycke och identifikation måste tas med till vaccinationstillfället.

Det är vissa tekniska saker som måste fixas innan vi kan köra igång. Vi inväntar också att ordinationsrätten för sjuksköterskor ska ändras så att de även tillåts vaccinera 16- och 17 åringar, säger Annika Tigerhielm, vaccinationssamordnare.

I veckan meddelande Folkhälsomyndigheten att Modernas vaccin förväntas bli godkänt för ungdomar inom kort. Sedan tidigare är Pfizers vaccin godkänt.

Du kan läsa mer om detta på Region Kronobergs hemsida här: