Vad gör du på din fritid?

I förra veckan skickade vi på kommunens fritidsenhet ut en enkät riktad till elever i åldern 6-18 år på kommunens skolor. Enkätundersökningen handlar om barn och ungas fritidsintressen och syftet är att ta reda på vad de saknar och vilka fritidsaktiviteter de skulle önska. Som vårdnadshavare kan du hjälpa ditt barn att fylla i enkäten om det inte redan har gjorts i skolan. Starta kameran på din mobil och håll den mot QR-koden så kommer du direkt till enkäten.

QR-kod till enkät