Vad händer i din förening på sportlovet?

Nu är det dags att skicka in och berätta vad som händer i föreningarna under sportlovsveckan.

Under sportlovsveckan ger kommunen ut ett sportlovsblad där olika föreningsaktiviteter presenteras.

En tanke med sportlovsaktiviteterna är att ge barn och ungdomar möjligheten att prova på aktiviteter som de inte sysslar med i vanliga fall.

Programmet delas ut till alla elever i årskurs ett till sex samt förskoleklasserna.

Om er förening ska ha aktiviteter under sportlovet så fylls blanketten nedan i och mailas sedan till kenth.axelsson@tingsryd.se eller postas den till
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 88, 362 22 Tingsryd

Vi behöver ha in blanketten senast den femte februari.