Genom denna åtgärd hoppas vi på att temporärt kunna dra ned på förskoleverksamhet för barn med allmän förskola samt så kallad "15 timmars vistelse".

Tingsryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller coronaviruset och för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet behöver vi minimera antalet barn på förskolorna.

De barn som berörs har vårdnadshavare som antingen är föräldralediga för ett annat barn eller är arbetssökande. Arbetssökande som får tillfälliga vikariat eller anställning har då fortsatt rätt till barnomsorg. Vi behöver frigöra resurser från och med onsdagen den 2020-03-18.

Mer information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats kopplat till skola och förskola.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-03-17