Välkommen på invigningen av det nya stationsområdet i Tingsryd

Efter drygt ett år är den stora ombyggnationen av stationsområdet i Tingsryd färdig. Den bidrar stort till en positiv utveckling av Tingsryds centrum med förhöjd trafiksäkerhet och tillgänglighet. Det vill vi fira och bjuder därför in till invigning tisdagen den 7 november.

Under våren 2022 stod det klart att stationsområdet i Tingsryd skulle byggas om och anpassas efter dagens behov, bland annat med tillgänglighetsanpassade påstigningsplatser, väderskydd, pendlarplatser och cykelgarage. Dessutom skulle området göras tryggt och trafiksäkert för gång- och cykeltrafikanter och bli en lättillgänglig och attraktiv samlingsplats för kollektivresenärer.

Eftersom Trafikverket såg att upprustningen skulle få många goda effekter, beslutade de sig för att gå in med 75 procent av totalkostnaden för projektet.

Under året som gått har det pågått ett intensivt arbete i området och trafikanter, bussresenärer och chaufförer har påverkats av byggnationer och tillfälliga hållplatser. Nu är ordningen återställd i ett nytt, modernt stationsområde.

Det ska vi fira!

När: Tisdagen den 7 november klockan 13.

Var: Stationsområdet i Tingsryd

Ur programmet:

  • Tal av Anna Johansson från teknik- och utvecklingsnämnden, René Jaramillo från regionala utvecklingsnämnden och Kaj-Mikael Petersson från trafiknämnden i Region Kronoberg
  • Ballonger till alla barn
  • Vi knyter bandet för vår nya knutpunkt i Tingsryds kommun
  • Möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän

Medverkande från Tingsryds kommun:

Anna Johansson, ordförande teknik- och fritidsnämnden, Jonas Weidenmark, teknisk chef, Per Vilhelmsson, projektledare stationsområdet, Henrik Paulsson, utvecklingschef, Lina Johansson, samhällsutvecklare.

Medverkande från Länstrafiken:

Kaj-Mikael Petersson och Renate Tschap, trafiknämnden, Patrik Ohlson, försäljningsansvarig Länstrafiken.

Medverkande från Region Kronoberg:

René Jaramillo, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Invigningen beräknas pågå i cirka 60 minuter.

Redan på morgonen, mellan 06.20 och 07.10, är Tingsryds kommun på plats vid stationsområdet och bjuder alla resenärer på ett äpple.

 

Här kan du läsa mer om byggnationen:
"Stor ombyggnation av stationsområdet planeras i centrala Tingsryd under åren 2022-2023"