Välkommen till folkets hearing angående kraftledningen Oskarshamn-Nybro-Hemsjö

Varmt välkommen till denna folkliga manifestation, där vi ger och får inspel till det fortsatta arbetet för marksnål teknik och framför folket röst i bygden.

Datum: måndagen 12 juni
Tid: 18.00 -21.00 kaffe från 17.30
Plats: Kristallen, Stora Trädgårdsgatan 2, Nybro

kwledning

Vi behöver DINA synpunkter och vill få veta hur du som markägare /boende har blivit bemött under processen med Svenska Kraftnät. Skriv ned några rader om samråd, bemötande och hur det påverkar ditt boende, företag, miljö och inte minst oro. Era synpunkter kommer vi att sammanställa med namn eller anonymt och skicka till Energimarknadsinspektionen.
Vi vill att Energimarknadsinspektionen ska få veta precis hur ni upplever denna påverkan i er närmiljö. då detta är en av flera parametrar som Energimarknadsinspektionen har i sitt underlag för beslut.

Program
18.00 Välkommen och kvällens innehåll, Christina Davidson kommunalråd i Nybro
18.30 Lägesrapport och vad är på gång, Mats Blomberg Södra
18.45 Röster från drabbade markägare/boende i området
19.30 Fika med mingel
20.00 Hur jobbar vi vidare i påverkansarbetet? Anders Åkesson riksdagen, arbetsgruppen- kommuner, LRF, Södra samt Nätverket Nej till Nybroledningen.
20.30 Avslut.

Välkommen!