Välkommen till kommunfullmäktige i Konga

Du som medborgare har möjlighet att vara med under fullmäktiges sammanträden som sker en gång i månaden.

Du har också möjlighet att ställa frågor under medborgardialogen.

Här ger kommunfullmäktiges ordförande Karin Olsson (M) information om måndagens möte den 24 juni 15.00.

Kallelse och mer information HÄR.

Mötet hålls i Konga folkets hus och inte som det anges i filmen.

Här berättar Karin Olsson (M) efter sammanträdet om några punkter som det beslutades om och om information som politikerna fick.