Välkommen till öppen kvällsföreläsning

Föreläsningen är en samverkan mellan Palliativt centrum för samskapad vård på Linneuniversitetet, Region Kronoberg och Tingsryds kommun

Palliativ vård - vad är det? Anna Sandgren, verksamhetsledare, Palliativt Centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet.
Kan man vårdas hemma när man är svårt sjuk?
Ulrika Gunnarsson och Christina Källström, sjuksköterskor i Tingsryds kommun
Livskvalitet och värdighet mot livets slut
Anette Gustavsson, områdeschef och Ing-Marie Gustafsson, undersköterska på Örnens äldreboende, Tingsryd
Hur räcker jag till i min oro och rädsla? Vilket stöd kan familjen få ? Roger Fransson, närstående och Anna Pastoor, anhörigsamordnare
Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig till allmänheten, personal inom vård och omsorg, patient-, närstående- och pensionärsorganisationer och andra intresserade. Vi bjuder på fika.
För mer information kontakta Anna Sandgren, tel. 070-3131236, anna.sandgren@lnu.se

 

Välkommen! Ingen föranmälan