Vår hållning - vi välkomnar alla till vår kommun!

En av EU:s grundprincip är att personer som bor i något av de tjugoåtta EU-länderna garanteras att de kan röra sig fritt mellan medlemsländerna. Oberoende från vilket land personer som vistas i Sverige kommer ifrån får de självklart inte diskrimineras. Som EU-medborgare har man alltid rätt att vistas i Sverige eller i något annat EU-land under tre månader. Det enda man måste göra är att kunna uppvisa giltigt pass eller annan id-handling.

Utsatta EU-medborgare har under den senaste tiden sökt sig till Sverige och flera av dem försörjer sig genom att tigga. Enligt svenska lag så är det inte olagligt att tigga även om detta sker i organiserad form. Med organiserat menas här att personerna exempelvis tar sig hit tillsammans och lever och bor gemensamt. Är det däremot som så att den eller de som organiserar verksamheten kan tänkas ägna sig åt människohandel går detta under brottbalken och är då straffbart. Om en tiggare vilseleder och använder sig av påhittade funktionshinder kan det räknas som bedrägeri och då är det också straffbart och går under brottsbalken. Men som sagt att tigga är inte en brottslig handling.

SKL, Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en sammanfattning av aktuella regelverk som belyser vad som gäller inom socialtjänstlagen och inom andra lagar och förordningar för utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige. Sammafattningen finns bifogad som en länk.

-          Min starka åsikt är att människor ska behandlas lika och att vi måste ha en välvilja och respekt för alla som kommer till vår kommun. Vi ska välkomna samtliga besökare vare sig de är här på semester, precis har flyttat hit eller om de uppehåller sig under kortare eller längre tid i vår kommun. Med den frihet som gäller för oss som lever och bor i Sverige följer naturligtvis ett ansvar och självfallet gäller samma regler och lagar för alla som vistas här, inte tu tal om den saken. Sverige är ett underbart land att verka och bo i, vi måste värna om vår öppenhet och gästfrihet, det finns ingen som helst anledning att se på människor på olika sätt. Jag förmodar och tar för givet att de som kommer hit och tigger gör det av en eller annan anledning och i min värld är de precis lika välkomna hit likväl som alla andra. Här gör jag ingen skillnad. Jag blir upprörd och bestört över att höra att en del människor tar sig rätten att döma andra. Vi ska även fortsättningsvis vara ett gott föredöme och jag personligen kommer alltid att stå upp för och aktivt arbeta för människors lika rättigheter, Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

Vi uppskattar alla engagerade medborgare som skriver och bidrar med inlägg på kommunens facebook  Naturligtvis gäller i vanlig ordning att inlägg och kommentarer inte får kränka någon annan person. ”I enlighet med personuppiftslagen får Tingsryds kommun självklart inte publicera kränkande personuppgifter. Tingsryds kommun är också skyldig att hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka och ta bort kränkande personuppgifter. Tingsryds kommun kan bli skadeståndsskyldig för kränkande personuppgifter.” utdrag ur Tingsryds kommuns riktlinjer för sociala meder.