Var med och påverka Tingsryds kommuns föreningsstöd

Inför 2018 skall hela bidragssystemet till föreningslivet i Tingsryd förändras enligt politiskt beslut. Besparingar måste göras och barn och ungdomar ska prioriteras.

Frågan har varit ute på remiss men vi på Utvecklingsavdelningen skulle väldigt gärna vilja träffa representanter för föreningslivet för att få ännu större delaktighet i arbetet. Vi beklagar att inbjudan kommer så sent och blir glada om din förening har möjlighet att delta.

Din förening är välkommen att delta med två representanter på ett arbetsmöte den 19 juni kl. 18-21. Vi håller till i kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd. Vi kommer att använda en modell för arbetet som kallas ”Opera-metoden”. Det är en mötesmetod som används för att effektivt få fram idéer och tankar i en viktig fråga.

Förutom arbete kring det nya bidragssystemet kommer vi även att bjuda på en enkel fika.

Anmälan görs här

Senast den 16 juni vill vi ha in anmälan.

Välkommen!