Varning för höga vattenflöden

SMHI varnar för fortsatt höga flöden framöver och att de förväntas stiga vid ytterligare nederbörd. Tingsryds kommun tipsar om vad som som har egendom i riskområdena kan göra.

SMHI har utfärdat klass 2 varning för Ronnebyån  och Mörrumsån med risk för översvämningsproblem på utsatta ställen och den gäller fortfarande. Sedan tidigare är det klass 1 varning för höga flöden i Bräkneån, vilket kan innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Fulla sjöar i kombination med det regn som fallit under helgen ger höga flöden.

Information om läget

 • Följ väderprognosen och lyssna på P4 Sveriges Radio för aktuella varningar kring väderläget.

Tips på vad du kan göra

Vid höga vattenflöden kan din egendom påverkas. Du har ansvar att skydda din egendom och att bekosta åtgärder som kan förebygga eller begränsa olyckor. Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att försöka förebygga skador.

Kommunen följer kontinuerligt läget och har beredskap för att hantera förhöjda vattennivåer som kan påverka samhällsviktiga funktioner.

Privatpersoner och fastighetsägare

 • Se över golvbrunnar och gör det möjligt att stänga dem så att vatten inte kommer in bakvägen genom avloppet.
 • En dränkbar pump är bra att ha till hands om olyckan ändå skulle vara framme.
 • Förbered för att bygga en skyddsvall mot stigande vatten och skydda din fastighet. En tät plastduk över sandsäckar eller någon sorts ställning kan fungera.

Markägare och lantbrukare

 • Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.
 • Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten.
 • Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Kontakta i första hand ditt försäkringsbolag för hjälp.

Egen brunn och enskilt avlopp

 • Drick inte vatten som är färgat eller har en främmande lukt och smak. Om du väljer att använda ditt egna vatten bör du koka det innan användning, även ett par dagar efter att översvämningen är över.
 • På Ploggatan 6 i Tingsryd finns en vattenkiosk där du kan hämta vatten i dunk.
 • När vattennivån har stabiliserats bör du skicka in vattenprov för analys.
 • Avloppsanläggningar kan sluta att fungera ändamålsenligt. I vissa fall kan en slamtömning behövas.
 • Var observant och kontakta medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd, så hjälper de dig vidare. Telefon 0477-441 00.

Privata fastigheter

Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att köpa eller hyra hos flera privata aktörer.

Räddningstjänstens resurser prioriteras för att säkerställa infrastruktur och samhällsviktig verksamhet.

Markägare och lantbrukare

 • Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.
 • Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten.
 • Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Tänk alltid på din egen säkerhet!

Vattnet gör att marken längs vattendragen blir porös och man ska därför vara försiktig.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-03-12