Tingsryds kommun vill uppmana till försiktighet och att polisanmäla denna typen av händelser. Ring Polisen på 114 14 eller läs mer på polisen.se