Varning för sjögull - en vacker men förrädisk vattenväxt

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt som invaderat våra vatten. Sjögull kommer ursprungligen från Centraleuropa och Asien. Den introducerades avsiktligt som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet. Idag är den spridd från Mälaren ner till Skåne och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen och i Brändeborgsfjorden, Hönshyltefjorden och Granödammen. Den finns även i några mindre sjöar inom länet bland annat i sjön Fräjen högst upp i Lagans vattensystem.

Sjögull har en stor förmåga att anpassa sig till olika livsmiljöer, den sprider sig framförallt vegetativt men även med frö. Växtdelar som lossnar kan spridas med strömmar till nya platser där de slår rot och ger upphov till nya kolonier. Sjögull växer på vattendjup från noll till drygt tre meter, vilket innebär att stora delar av en sjö helt kan växa igen.

I filen nedan kan du läsa mer om vad du kan tänka på för att minska risken för att växten sprids vidare, samt vad den har för faktiskt negativ påverkan på sjöars ekosystem. Tingsryds kommun, tillsammans med Länsstyrelsen och andra kommuner arbetar mycket med bekämpningen av sjögull. Även detta kan du läsa mer om i foldern!