Varning för snöfall i kombination med vind

Långvarigt snöfall i kombination med kraftig vind gör att det kan bli besvärliga förhållanden i delar av Kronobergs län. En orange varning för snöfall med kraftig vind utfärdas för delar av Kronobergs län.

En gul varning för snöfall med kraftig vind utfärdas för en stor del av övriga Götaland utom den norra delen.

- Vi vill uppmana till försiktighet i trafiken. Måste du ge dig ut på vägarna i de värst drabbade delarna av länet se till att inte ha bråttom, säger Johan Smedin, Tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Kronoberg.

Läs mer om vad varningarna som utfärdas för Kronobergs län innebär och ta del av kartbilder för var de olika varningarna är aktuella i länet på SMHIs hemsida.

https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar

För mer information

På följande webbplatser kan du hitta aktuell information.

Sveriges Radio P4 Kronoberg

Krisinformation.se

Din Säkerhet 

Trafikinformation 

Ett nytt vädervarningssystem

Konsekvensbaserade vädervarningar, är ett nytt system som införts. Det innebär att SMHI övergått till regionalt anpassade värden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område. Bedömningarna av en viss vädertyp kan skilja sig mellan olika delar av landet. En viktig skillnad är att SMHI har lämnat klass 1-, 2- och 3-varningarna och gått över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället.