Varningsskyltar på glasbrukstomten i Ryd

Tingsryds kommun har nu satt upp skyltar som varnar personer för att gå på gamla glasbrukstomten i södra Ryds samhälle på grund av att marken är förgiftad.

Provtagningar på gamla glasbrukstomten i Ryd har visat att ängsmarken är förgiftad av hälsofarliga tungmetaller som arsenik. Länsstyrelsen i Kronoberg, som är tillsynsmyndighet, rekommenderar människor och djur att inte gå på den förgiftade marken eftersom de anser det olämpligt. Tingsryds kommun har därför satt upp förbudsskyltar i området. Glasbrukstomten i Varningsskyltar uppsatta på glasbrukstomten i södra Ryds samhälle.

Rekommendationen kommer troligen att gälla tills efter en sanering har utförts. När ytterligare undersökningar har utförts, vilket förhoppningsvis sker inom ett par år när medel erhålls från Naturvårdsverket för en så kallad huvudstudie, får vi bättre svar på när en sanering kommer att bli aktuell, säger Madeleine Ullerhed, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Kronobergs län.

Tomten ligger på fastigheten Ryd 1:3 och det gäller ”ängsmarken”.
För mer information kontakta länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Det ligger en hundrastgård på området. Föreningen, som byggt hundrastgården, stänger av den tillsvidare eftersom det hittats glas när stolpar skulle grävas ner. Prover i området där hundrastgården ligger har inte visat på att det skulle vara förgiftat, men som en försiktighetsåtgärd stänger man av tills glaset rensats bort.

Det finns höga föroreningshalter söder om hundrastgården, framför allt längst söder ut om detta ”ängsområde”. Det är därför kommunen har satt upp skyltar, för det är en rekommendation av tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) att inte beträda det området. Vi planerar att göra en större undersökning på hela området inom ett par år för att se när sanering av ängsmarken kommer att bli aktuell, beroende på när statliga medel erhålls från Naturvårdsverket, säger Madeleine Ullerhed.