Vi vill träffa din förening eller idéburna organisation

Vi på utvecklingsavdelningen skulle vilja träffa er förening eller organisation för dialogmöte, om hur vi från kommunen ska kunna vara behjälpliga för att verksamhetsutveckla just er verksamhet. Härmed vill vi bjuda in alla föreningar och idéburna organisationer, verksamma i Tingsryds kommun.

Vi vill kunna finnas tillhands i de flesta frågor som rör utveckling, arrangemang och framtidsplaner, samt även diskutera och hjälpa till med frågor kring det nya kommunala bidragssystemet.

Därför tycker vi att det är av yttersta vikt att få träffa er, så att vi som kommunala företrädare, kan lära känna vårt rika och fina föreningsliv ännu bättre. Oavsett om ni ämnar söka bidrag eller inte så vill vi ha en väl etablerad kontakt med er. På detta sätt kan vi ta tillvara på allas intressen. Vi vill också samverka för att marknadsföra och utveckla vårt föreningsliv tillsammans för en starkare och attraktivare kommun att bo och verka i. Här är just föreningslivet oerhört viktigt.

Mötena kommer att vara möjliga att boka in både dag- och kvällstid. Från utvecklingsavdelningen kommer vi att försöka att till varje möte ha med två representanter från kommunen. På utvecklingsavdelningen jobbar vi inom flera olika kompetensområden, exempelvis; föreningsliv, landsbygdsutveckling, turism och näringsliv.

Vänta inte med att boka in er förening på ett dialogmöte redan idag!

För bokning kontakta, Kenth Axelsson Kultur- och fritidssamordnare på utvecklingsavdelningen. Telefon 0477-441 61 eller via mail kenth.axelsson@tingsryd.se