Vildsvin är ett problem i hela Tingsryds kommun

Vildsvinsstammen ökar. Viltolyckorna med vildsvin har nästan dubblerats mot tidigare år. Skadorna på jordbruksmark och trädgårdar har ökat i ännu större utsträckning. Jordbruket är hotat i stora delar av kommunen då åker- och betesmark bökas upp och grödorna förstörs. Lönsamheten försämras eller blir till rena förlustsiffror för många av de mindre jordbruken. Villa och sommarstugeägare får se sina trädgårdar förstöras, inte bara på landsbygden utan även inne i samhällena.

Vildsvinsproblemet och ansvarsfrågan är inte lättlöst. Vi måste alla hjälpas åt. Markägare, jägare, villa- och sommarstugeägare och kommunen måste alla göra det vi kan för att minimera skadorna från vildsvinen och hålla nere och helst minska stammen.  Butiker och livsmedelsproducenter har ett ansvar att inte lämna ut matrester och gammalt bröd till utfodring av vildsvinen.  I Sverige behövs inte stödutfodring av vildsvin.