Vill hjälpa föreningslivet i corona-krisen

Coronapandemin har mer eller mindre påverkat föreningarna i kommunen. Olika typer av tävlingar och aktiviteter har exempelvis fått ställas in. Därför vill kommunstyrelsens arbetsutskott bidra med att kompensera föreningar som har påverkats ekonomiskt av krisen.

Totalt avsätter kommunstyrelsens arbetsutskott 500 000 kronor till kompensationsstöd. Mikael Jeansson och Birgitta Arvidsson berättar att det känns väldigt viktigt och angeläget att hjälpa föreningarna i Tingsryds kommun.

- Tingsryd har i princip alltid haft en bred och mycket omfattande föreningsverksamhet. Våra föreningar bidrar med sina verksamheter till en betydelsefull fritid och är därmed en stark attraktivitet för många av oss. På grund av corona har dock flera av våra föreningar drabbats av stora inkomstbortfall. Mot bakgrund av detta vill vi visa vårt stöd och påvisa vilken betydelse föreningslivet har för Tingsryds kommun. Därför avsätter vi 500 000 kronor extra i år som föreningarna kan söka som en kompensation för sina svårigheter, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

- Jag instämmer verkligen. Att föreningar nu har möjlighet att söka extra bidrag känns mycket värdefullt, inte minst för att de föreningar som har stor barn- och ungdomsverksamhet. Dessa liksom alla andra kan nu få ytterligare kompensation för det intäktsbortfall som har uppkommit på grund av coronapandemin, säger Birgitta Arvidsson, ordförande i teknik- och utvecklingsutskottet.

Kompensationsstödet gäller för de ideella föreningar som har blivit bidragsberättigade under 2020. Stödet gäller för beräknat bortfall för perioden mars-december. Det går att söka stödet fram till den 8 november.

- I samband med ansökan kan vi komma att be om att få in kompletterande uppgifter. Det kan exempelvis vara senaste resultat- och balansrapporten och föregående års rapport och övrigt ekonomiskt stöd som föreningen har ansökt om och eventuellt beviljats under året, säger Kenth Axelsson, kultur- och fritidssamordnare.

Tryck här för att ansöka via e-tjänst.