Vision 2030 uppdateras – delaktighet i fokus

Hur vill du att Tingsryds kommun ser ut om femton år? Vad i kommunen är viktigt för dig? Under 2021 ska kommunens vision 2030 uppdateras. - I samband med det vill vi prata med medarbetare, medborgare och politiker om vad de tycker att visionen står för, säger Rebecca Elmforsen, kanslichef på Tingsryds kommun.

Tingsryds kommuns vision 2030 togs fram år 2012. Nu ska visionen uppdateras och medborgare, kommunens medarbetare, politiker och Vi företagare ska alla få möjligheten att vara med och tycka till om hur vi på bästa sätt förverkligar visionen. Det kommer att ske genom samtal i fokusgrupper. Syftet med samtalen är att få en bred bild av vad som behövs för att vi ska kunna leva upp till visionen.

- Det är viktigt att alla berörda får vara delaktiga för kommunens framtid ligger i allas intresse. Visionen ska vara något som vi lever och strävar efter och använder oss av i målarbetet. Den är till för alla målgrupper och ska också skapas av oss tillsammans, säger Rebecca Elmforsen, kanslichef.

Att uppdatera visionen är ett steg i arbetet med Framtid Tingsryd som vi har berättat om tidigare. Syftet med Framtid Tingsryd är att få en tydligare kompassriktning. Alla ska arbeta åt samma håll och det behöver bli ännu tydligare för medborgare, medarbetare och politiker.

Fokusgrupper
Medarbetare som är intresserade av att bidra med sina tankar om visionen kommer få möjlighet att anmäla sitt intresse internt. De medborgare som vill delta i en fokusgrupp kan nu göra en intresseanmälan genom att ringa medborgarkontoret på 0477-441 00
eller mejla medborgarkontoret@tingsryd.se.

Fokusgrupperna träffas i digitala möten som leds av en moderator. I varje fokusgrupp deltar max sex personer. Gruppen med medborgare träffas den 4 maj klockan 10 till 11 och den 5 maj klockan 17.30-18.30. Sista anmälningsdag är den 27 april.

När du gör din intresseanmälan behöver du uppge ditt förnamn, boendeort och din mejladress. Du får ett bekräftelsemejl när vi har tagit emot din intresseanmälan om du väljer att mejla in din intresseanmälan. Om intresset är stort görs ett slumpmässigt urval. Väljs du ut att vara med får du ett mejl med mer information och mötesinbjudan.

Om du som medborgare inte har tillgång till dator så kan du ringa medborgarkontoret så hjälper dem dig att registrera det som du vill dela med dig av. Detta kan du göra under den vecka som fokusgrupperna pågår, vecka 18.

Ledstjärna
Planen är att den reviderade visionen antas i fullmäktige i sommar.

- Vi kommer att ha visionen som ledstjärna när vi jobbar vidare med översiktsplan, värdegrund och annat långsiktigt arbete i exempelvis Framtid Tingsryd, säger Rebecca Elmforsen.

Nuvarande visionen finns tillgänglig här: Vision 2030