Bidrag för sommaraktiviteter

Kommunen har i år haft möjlighet att förmedla bidrag från Socialstyrelsen till anordnandet av sommarlovsaktiviteter.

Kommunen skall efter verksamhetsåret lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen, det är därför mycket viktigt att ni som arrangör tydligt redovisar era aktiviteter och kostnader för dessa.

Kostnader som kan redovisas, är exempelvis inköp av materialet till planerad aktivitet, ledararvoden, eventuella hyror med mera.

Det som skall redovisas:

  • Vilka aktiviteter som har genomförts
  • Antalet flickor och pojkar mellan 6-15 år som deltagit
  • En ekonomisk redovisning av kostnader (inklusive kvitton).

Ersättning ges i efterhand mot faktura till nedanstående adress:

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

Ange referens: 112 005

Senast 31/10-2019 måste alla fakturor och redovisningar vara kommunen tillhanda.

Om er förening är intresserad av att ha aktiviteter under loven, fyll i blanketten på hemsidan och sänd den till Tingsryds kommun, Kultur- och fritid, Box 88, 362 22 Tingsryd eller mejla till kulturofritid@tingsryd.se

Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er till:

Kenth Axelsson   
Kultur- och fritidssamordnare
0477-441 61

Johanna Karlsson
Administratör
0477-441 90