Framtida konsthall i Tingsryd

Tingsryds kommun kommer inom en snar framtid ha en konsthall. Något som har varit efterlängtat för kulturföreningar och kulturintresserade.

- Tingsryds kommun är en konstkommun. Här finns flera kulturföreningar och verksamma konstnärer och kreatörer och dessutom är kulturintresset bland befolkningen stort. Detta blir en mötesplats för kultur och människor, säger Amanda Ekberg, kultursamordnare i Tingsryds kommun.
Den tilltänkta lokalen för konsthallen är den gamla tapetserarverkstaden på Dackegatan 44. Vävstugan bedriver verksamhet på den övre våningen och konsthallen kommer att vara på nedre plan.
- Tingsryds konsthall kommer inledningsvis att ha särskilda öppettider med utställningar och programverksamhet. Vår förhoppning är att kunna öppna konsthallen i slutet på sommaren, berättar Amanda Ekberg.
Amanda Ekberg berättar att det betyder mycket att konsten och kulturen får en plats att vara på.
- Kultur är viktigt. Den påverkar sociala värden genom att människor i olika åldrar och med olika bakgrund kan mötas. Den stärker demokratiska värden genom människors rätt till kulturupplevelser och att kunna ta del av kulturlivet. Kultur påverkar även ekonomiska värden. Där människor trivs, dit vill andra, säger Amanda Ekberg.
Bildningsnämnden har beslutat att tilldela femtiotusen kronor från arvet avsett för kulturella ändamål i Tingsryds kommun för att täcka hyreskostnaderna för lokalen under ett år.
- Att skapa en kulturell mötesplats ger möjligheter för många och är en satsning som gör nytta. Vi behöver platser där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intresse. Det utvecklar vår kommun, säger Mikael Andersson, ordförande i bildningsnämnden.