Gällande ansökning om föreningsbidrag för 2018

Vanligtvis skall alla bidragsansökningar och föreningarnas handlingar, vara kommunen tillhanda den 30/4. Under 2017 kommer ett nytt bidragssystem att jobbas fram i enlighet med ”Hållbar ekonomi” del 3, och tas i drift 1/1-2018.

 

Bidragssystemet kommer att presenteras under hösten, sista ansökningsdatum för bidragen kommande år är 30/11-2017.

 

Således behöver du inte skicka in föreningshandlingar eller ansökningar innan, det nya systemet är presenterat.

 

Nytt för året kommer vara att ansökningarna går att göra direkt på webben, för att spara på miljön och underlätta för er.

Beredning och utbetalningar av de kommunala bidragen kommer att vara februari månad.

 

Enda undantaget är LOK- stödet, som fortlöper under året på gällande datum.

Har du några frågor eller funderingar så är du välkomna att höra av dig.

 

Kenth Axelsson                           Christina Gutiérrez Malmbom

Kultur-och fritidssamordnare       Utvecklingschef
0477-441 61                               076-774 41 14
kenth.axelsson@tingsryd.se         christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se