Årets lanthandel i Kronoberg 2020

Tingsryds kommun gratulerar ICA Nära i Väckelsång, som tog hem titeln Årets lanthandel i Kronobergs län 2020 . Priset delades ut på residenset i Växjö under tisdagskvällen.

Igår delades det ut priser till länets "Kugghjul på landsbygden 2020". I kategorin Årets lanthandel i Kronobergs län 2020 utsågs Ica nära i Väckelsång, där Mats Malmhav är butiksansvarig.

Vi på Tingsryds kommun vill gratulera Mats och "hela gänget" på Ica Nära Väckelsång till utmärkelsen, ni gör ett riktigt bra jobb.

 

Bild på pristagare Mats Malmhav.

Bild på pristagare Mats Malmhav.

Motivering:

I snart 20 år har Mats Malmhav bedrivit lanthandel i Väckelsång. Mats har visat stort entreprenörskap och idérikedom när det gäller att utveckla och effektivisera verksamheten samtidigt som han i olika sammanhang betonat att vi inte får "serva ihjäl oss". Trots tuff konkurrens från större butiker i både Växjö och Tingsryd väljer Mats att se möjligheterna snarare än problemen. Genom kontinuerliga offensiva investeringar för att upprätthålla en modern butik har han anpassat såväl sortiment som prisbild för att lokalbefolkningen ska se butiken som ett attraktivt alternativ. I samband med nya miljöbestämmelser inom kyl- och frysområdet för ett par år sedan blev butiken i Väckelsång pilot för hela ICA Sverige när det gällde att hitta lösningar för att klara kraven. Butiken har fortsatt på hållbarhetsspåret genom investeringar i grön ventilation och solenergianläggning.

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.