En företagsträff om att bryta små och invanda mönster för att kunna skapa storslagna idéer

Intresset för de digital företagsträffarna som anordnas av Tingsryds kommun har ökat för varje träff. Denna torsdagsmorgon var det 43st deltagare från både näringslivet och det offentliga som träffades för att få information och inspireras av varandra.

Henrik Paulsson, utvecklingschef på Tingsryds kommun, informerade om utvecklingsavdelningens arbete och vilka förväntningar som finns. Det har tagit ett litet tag att sätta organisationen men nu har arbetet verkligen gett  resultat och där det märks och syns mest är kanske på fritidssidan där man fräschat upp och uppdaterat många utemiljöer och även idrottsanläggningar. En annan del där man verkligen märker skillnad är kommunikation där Tingsryds kommun har ändrat struktur på hemsidan och blivit mer aktiva på sociala medier. När det gäller näringsliv så har det senaste året bestått mycket av kommunikation och uppsökande kontakt med företagen i kommunen. Man har även jobbat mer med den interna samordningen vid etableringar och expansioner. De frågor som man kommer jobba mer aktivt med framöver är markfrågor och marknadsföring av de markområden som finns, både vad det gäller bostadsbyggande och andra etableringar.

Marius Jerndahl, VD sedan november 2020 på Trensums Food AB i Tingsryd  presenterade sig själv och företaget som är i början en mycket spännande och innovativ resa. Marius jämställer företaget fram till idag med en påse "Gott och blandat", man har tagit alla uppdrag som har dykt upp även om de kanske inte alltid varit så lönsamma och medfört investeringar som i vissa fall varit kortsiktiga. Nu satsar Trensums Food AB mer på växtbaserade drycker då framför allt havredrycker och kan då fokusera mer på lönsamhet, vilket man inte alltid gjort tidigare.

Under de senaste åren har man investerat över 200 miljoner kronor i Tingsryd och man planerar att investera ytterligare minst 100 miljoner kronor det närmsta året.

Ia Williamsson arbetar på campus Ljungby och är projektledare för projektet "Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg". Ia informerade om projektet som är ett  samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i Kronobergs län. Projektet ska hjälpa företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation i syfte att utveckla affärsmodeller, öka produktion och tillväxt. Målet är att öka företagens investeringar inom forskning och utveckling (FoU) och bidra till länets ekonomiska tillväxt.

Läs mer om projektet HÄR