Företagsträff med fokus på framtidens boende

Under onsdagskvällen samlades ett 40-tal entreprenörer, politiker och tjänstemän på Tingsryds Resort för att få kunskap och inspireras inom temat framtidens boende och bostadsförsörjning.

- Det är trevligt att detta anordnas och jag tycker det är intressant och viktigt att följa med i utvecklingen i kommunen,
säger företagaren Dan Johansson, Söftesmåla naturtorv.

Henrik Paulsson, utvecklingschef på Tingsryds kommun, presenterade statistik om befolkning och boende och berättade om hur Tingsryds kommun ska marknadsföras som en boendekommun.

Torsten Blomé som är mark- och exploateringsingenjör på Tingsryds kommun berättade om markintressen, befolkningsutveckling och proaktivt utvecklingsarbete.

Victoria Magnesson, vd på Tingsrydsbostäder, berättade om Tingsrydsbostäders projekt, det som har byggts och vad som kommer att byggas framöver.

Hjalmar Christensen, planarkitekt, berättade om vad som krävs för att få bygga i Tingsryds kommun utifrån ett detaljplansperspektiv, hur detaljplansunderlaget ser ut i kommunen och vilka som är de pågående detaljplaner för bostadsbyggande.

Wexnet fanns på plats och berättade om kommunikationstjänster som man som företagare i Tingsryds kommun kan få hjälp med av det kommunalt ägda bolaget, samt hur man går till väga om man vill ansluta sitt företag med fiber.

Jörgen Johansen, mäklare på Egendomsbyrån, berättade om marknaden för fastigheter. Hur ser efterfrågan ut, vad är det för typ av boenden som efterfrågas och hur kan det bli i framtiden.

Träffen anordnades av Tingsryds kommun.