Gratis sport- och fritidsutrustning till alla i Tingsryd kommun

Vi bjuder in till ett informations- och dialogmöte tisdag 28/2 kl. 18.00 -19.00, i Wasaskolans Aula.

Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt, som när du lånar en bok på biblioteket. Syftet är att uppmuntra till både spontan- och föreningsidrottande hos såväl barn, ungdomar och vuxna. Fritidsbanken bidrar också till en mer hållbar miljö där vi tar tillvara på utrustning och prylar som andra kan ha glädje av.

I Fritidsbankens värdegrund finns det tre viktiga regler:

  • Alla får låna
  • Allt är gratis
  • Fokus på miljö

Nu vill vi starta en Fritidsbank i Tingsryd. Vilka som startar upp Fritidsbanken ser olika ut från kommun till kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala idrottsföreningar, kommunförvaltningar, Svenska Kyrkan och andra organisationer. Tillsammans bildar de en ideell förening där var och en är med och bidrar utifrån sina egna förutsättningar. I Tingsryd föreslås Fritidsbanken drivas i form av en ideell förening med stöd från Tingsryds kommun.

Nu söker vi föreningar och organisationer, eller dig som privatperson, som vill vara en del i uppstarten av Fritidsbanken Tingsryd.

 

Välkomna!

 

Kenth Axelsson
Kultur- och fritidssamordnare
Tingsryds kommun

Fredrika Lindström
Idrottskonsulent
Smålandsidrotten

Om Fritidsbanken:
Fritidsbanken är ett ideellt initiativ som drivs utan kommersiella intressen. Verksamheten bygger på lokalt
och långsiktigt engagemang och finns sedan starten 2013 etablerad på flera orter i hela landet. Genom
att ta tillvara och låna ut alltifrån cyklar och fotbollar till skidor och hockeyskydd främjar Fritidsbanken
ökad spontan-idrott, hälsa och välbefinnande. Fritidsbanken bidrar också till ett mer hållbart samhälle
genom att satsa på smart återbruk.