Årets lanthandel i Kronoberg

Tingsryds kommun gratulerar Matöppet i Urshult, som tog hem titeln Årets lanthandel vid Kugghjulsgalan 2019. Priset delades ut på residenset i Växjö.

Selle Uzun till höger i bild. Foto: Damla Mol, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Övriga pristagare: Årets lantbrukare – Per Jonasson, Årets landsbygdsförening – Drev Hornaryds sockenråd, Årets unga landsbygdsentreprenör – Ellinor Helgesson.

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar.

I år utsågs Matöppet i Urshult, där Faruk Uzun är butiksansvarig tillsammans med sin bror Selle, till Årets lanthandel i Kronobergs län 2019 under Kugghjulsgalan.

Motivering:

Under åren 2002 och 2003 försvann dagligvaruservicen helt i Urshult. Efter stort engagemang i bygden och flera möten åtog sig bröderna Uzun, att etablera dagligvarubutik i anslutning till sin befintliga verksamhet, Calles kiosk och restaurang, vid genomfarten i Urshult. Inledningsvis genomfördes en betydande utbyggnad av lokalerna och butiken kom att ingå i Matöppet-kedjan. Sedan 2011 är det Faruk Uzun som är ansvarig för verksamheten som under årens lopp har bedrivits framgångsrikt och uppskattats av kunderna. Omsättningsutvecklingen i butiken har varit god och kundtillströmningen är nu sådan att man har övervägt olika alternativ för att åter utöka butiksytorna.

Kugghjulsgalan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.