Baltic link påverkar företag i Tingsryds kommun

En god infrastruktur genom Tingsryds kommun är en grundläggande utvecklingsfråga som är otroligt viktig för oss. Den övergripande infrastrukturen genom Europa är viktig för vissa av våra företag. En konsekvens av Baltic link skulle kunna bli en mötesfri väg 27 hela vägen från Ronneby till Växjö. Det i sin tur innebär att vi får en väldigt god tillgång till både Växjös och Blekinges lokala arbetsmarknader.

Baltic link omfattar riksväg 27, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar och färjelinjen Karlskrona–Gdynia. Genom Baltic link ansluts Skandinavien till den baltiska-adriatiska korridoren, med en enorm potential för att knyta ihop produktions- och konsumtionsmarknader i centrala och sydöstra Europa, Sverige och Norge.

Baltic link handlar om att bygga ut en existerande transportkorridor, inte att bygga en helt ny. Det gör det här avsevärt mycket billigare än många andra infrastruktursatsningar. Längs transportkorridoren finns redan i dag fungerande logistik med omlastningsterminaler för lastbil och tåg samt anläggningar för att hantera gods.

Är detta något som kan vara intressant för ert företag, så finns det möjlighet att skriva på ett Letter of support Baltic-link och länken finns HÄR.

Mer information om Baltic link HÄR.

Film om Baltic link längre ner på sidan.

Källa: www.baltic-link.se