Dags att lämna in köldmedierapport för företag

Du som är företagare, kom ihåg att skicka in din köldmedierapport för år 2020, senast den 31 mars ska den vara inlämnad.

Gäller företag som hanterar kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och andra tekniska system som använder köldmedier.

Senast den 31 mars 2021 ska din köldmedierapport vara inlämnad till miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer.

Köldmedierapporten ska skickas till:

Tingsryds kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 88

362 22 TINGSRYD

eller mbf@tingsryd.se

Inkommer rapporten försent, efter den 31 mars 2021, kommer Miljö- och byggnadsnämnden att besluta om miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Avgiften kommer att tillfalla staten.

Med vänliga hälsningar

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN