Fokus på Tingsryds näringsliv

Besöksnäringen i vår kommun lyfts fram när tidningen Smålands Näringsliv sätter fokus på Tingsryd. - Vi har den största ökningen i länet och ligger på andraplats i antal gästnätter i länet under 2018, säger Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare med inriktningen på besöksnäringen.

I det första numret av tidningen Smålands Näringsliv finns flera Tingsrydsföretag representerade.

Tidningen inleder med att presentera några av de som arbetar med att utveckla näringslivet i Tingsryds kommun, Eddie Hansson, näringslivsutvecklare med inriktning företag, Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäringen och Henrik Paulsson, utvecklingschef sedan årsskiftet.

Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare inom främst besöksnäringen.