Miljöprisvinnare 2018

Stan Weyns från Väckelsång är vinnare av årets miljöpris i Tingsryds kommun. Han får priset för att på ett småskaligt sätt producera grön el och värme på den egna gården och är därmed ett steg i rätt riktning för att vi skall kunna lösa klimatfrågan och skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Miljöpriset delas ut till någon eller några som har gjort bestående insatser för en bättre miljö i Tingsryds kommun. Det är miljö- och byggnadsnämnden som varje år delar ett miljöpris och årets vinnare är Stan Weyns, VD Biolectric Sweden AB i Väckelsång.

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till under två grader behöver de globala växthusgasutsläppen på sikt nå ned till noll.

För att en sådan kraftig omställning av samhället ska lyckas, behövs både insatser i enskilda länder och internationellt samarbete för att begränsa utsläppen.

Stan Weyns, har på ett engagerat och förtjänstfullt sätt engagerat sig i hållbarhetsfrågor. Både i vattenvårdsfrågor och i klimatfrågan

Bioelectric´s småskaliga anläggningar producerar grön och förnybar energi från gårdens egna gödsel. En gård med 80 kor har ett årligt metanutsläpp från gödsel motsvarande ungefär 110 ton koldioxid. Anläggningen omsätter metan till grön el och värme, en miljöåtgärd som motsvarar 110 bilar mindre på våra vägar.

Från vänster Christian Ward, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Stan Weyns, Marie-Louise Hilmersson, vice ordförande och Karl-Gustav Sjökvist, ersättare i nämnden.