Öka förståelse kring offentlig upphandling

Företag inriktade mot markarbeten i Tingsryds kommun träffade under onsdagen kommunen för en dialog om vilka krav som ställs av blanda andra upphandlarna.

Den 11 september träffades olika representanter från Tingsryds kommun och markentreprenörer i kommunen. Syftet var att få till en dialog om kommunens upphandlingar för markentreprenader. Deltagare från kommunens sida var ansvariga kravställare inom vatten- och avlopp, gata- och park, teknisk chef, Tingsrydsbostäder (Teab). Eddie Hansson, näringslivsutvecklare och Henrik Paulsson, utvecklingschef, i kommunen ledde det hela. Träffen präglades av bra dialog och frågeställningar som exempelvis hur en kravspecifikation ser ut, där mer tyngd på miljökrav och kontroller av utfört arbete begärs.

Kommunen kommer att gå vidare med flera av synpunkterna som kom in och vi kommer att fortsätta att ha ytterligare kontakt med företagen, säger Eddie Hansson, näringslivsutvecklare.