Rapportera om köldmedier

Du som är företagare, kom ihåg att skicka in din köldmedierapport för år 2019, senast den 31 mars ska den vara inlämnad. Gäller företag som hanterar kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och andra tekniska system som använder köldmedier.

Senast den 31 mars 2020 ska din köldmedierapport vara inlämnad till miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer.

Köldmedierapporten ska skickas till:

Tingsryds kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 88

362 22 TINGSRYD

eller mbf@tingsryd.se

Inkommer rapporten försent, efter den 31 mars 2020, kommer Miljö- och byggnadsnämnden att besluta om miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Avgiften kommer att tillfalla staten.

Med vänliga hälsningar

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN