Utbildning riktad till besöksnäringen

En kostnadsfri utbildning utan krav på förkunskaper erbjuder Linnéuniversitetet besöksnäringen i Kronoberg. Först till kvarn gäller.

För att minska de negativa konsekvenserna som coronapandemin för med sig vill Linnéuniversitetet bidra genom att erbjuda besöksnäringen kompetensutveckling. Under våren genomförs korta, kompetenshöjande distansutbildningar. Arbetet inleddes 2020, i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse.

Utbildningen är för dig som exempelvis arbetar inom hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan turism- eller kulturverksamhet.

Utbildningen ges på distans och motsvarar 10-20 timmar studietid/vecka under en eller flera veckor. Du kan läsa en eller flera moduler.
Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidar till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen. Information på Linnéuniversitetets hemsida.

Eddie Hansson är näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun och tycker att det är bra att besöksnäringen i kommunen får ta del av erbjudandet:

Jag tycker det är viktigt i dessa tuffa tider visa näringen att vi bryr oss och kanske ge dem lite hopp inför framtiden.

Kontaktuppgifter:
Milena Rusic
0480-49 70 23
milena.rusic@lnu.se

Katarina Zambrell
070 603 99 79,
katarina.zambrell@lnu.se

Kerstin Årmann
070 338 43 11,
kerstin.armann@lnu.se