Tingsryds företagsamhet i topp

Ny statistik från Svenskt Näringsliv visar att företagsamheten i Tingsryds kommun ligger högst i Kronobergs län, dessutom har företagsamheten vuxit snabbast här. Det gäller även nyföretagare där Tingsryd har flest i länet. Många företagare är drygt 30 år och det är önskvärt med fler unga personer som satsar på att bli företagare.

Läs mer på Svenskt Näringsliv.