Tingsryds företagsklimat upplevs bättre

Tingsryds kommuns resultat i Svenskt näringslivs undersökning ökar i år. Det sammanfattande omdömet har stigit från 2, 82 till 3,14. - Nu har vi tagit oss över gränsen för ett godkänt företagsklimat. Vi kommer fortsätta jobba aktivt för och med företagen för att bli ännu bättre, säger Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun.

Varje år skickar Svenskt näringsliv ut en enkätundersökning till företag i hela landet. I denna enkät får företagen svara på frågor om hur de tycker att företagsklimatet är i den kommun som de har sin verksamhet.

Undersökningen har genomförts under perioden januari till mars i år, med 33 000 deltagande företag från hela landet, varav 869 från Kronoberg och 119 i Tingsryds kommun. De flesta svaren är inlämnade före corona-utbrottet.

 

Tionde största förändringen i landet
Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Kronoberg, 3,51, är i genomsnitt högre än i riket som hamnar på 3,37. Mellan 2012 och 2018 föll företagens sammanfattade omdöme om företagsklimatet i Tingsryds kommun från 3,41 ner till 2,71, på en skala från 1-6. 2019 steg det sammanfattade omdömet något och i år har den stigit ytterligare till 3,14.

- Tingsryds kommun har positiva förändringar i många av frågorna. Förändringen av det sammanfattade omdömet är den tionde största i landet. Förändringen beror till stor del att det är ett lagspel där det hänger på hur hela kommunen, alla förvaltningar, avdelningar och medarbetare och såklart även politiker agerar i sitt daglig arbete. Det beror även på det arbete som våra företag gör, detta speglas i den positiva förändringen, säger Rose-Marie Svensson.

De frågor som företagen i Tingsryds kommun tycker att kommunen ska prioritera är: fler bostäder, snabbare handläggning, bättre dialog mellan kommunen och företagen, ökad förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, minskad brottslighet och ökad trygghet.

- Detta är frågor vi redan idag jobbar med men som vi ska fortsätta arbeta med aktivt. Kommunens planarkitekter har under det senaste året tagit fram flera nya detaljplaner och fler är på gång för att möjliggöra bostadsbyggande. För att få till snabbare handläggning har flera e-tjänster tagits fram där man lätt kan lämna in sina handlingar, ansökningar med mera, säger Henrik Paulsson, utvecklingschef i Tingsryds kommun.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har även under våren genomfört Insiktsmätningen på uppdrag av Tingsryds kommun. Där har alla de företag som har haft något ärende som har handlagts av kommunens tjänstemän inom miljö- och byggnadsförvaltningen, under 2019, tillfrågats hur de exempelvis har upplevt bemötandet och själva processen.

 

Hundra företagsbesök
- Här ser vi en förbättring gällande effektivitet, handläggningstider, bemötande, information, rättssäkerhet och kompetens. Från ett lågt betyg förra gången mätningen gjordes 2014 till ett godkänt betyg på gränsen till högt idag, säger Henrik Paulsson.

Näringslivsutvecklarna i kommunen genomför ett hundratal företagsbesök varje år. Kommunen anordnar företagsträffar under både våren och hösten. Detta för att möjliggöra kontaktytor för företagen och för att få en uppfattning av vad kommunens företagare vill ha hjälp med från kommunen.

- Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans för att förbättra företagsklimatet. När vi kommer ur corona-situationen är det viktigt att Sverige, Kronoberg och Tingsryd kan startas upp på ett kraftfullt sätt. I den resan blir det extra viktigt att lyssna på näringslivets behov, säger Rose-Marie Svensson.