Invigningstal medborgarkontoret

Invigning Medborgarkontoret 2014-04-26

 

Ni är alla hjärtligt välkomna att denna vackra och soliga lördag få vara med och inviga Tingsryds kommuns Medborgarkontor.

 

I nästan varje mening när man talar om kommunen och kommunens utveckling nämns ordet attraktivitet. Minst lika ofta ställer man frågan - vad innebär då denna attraktivitet?

Svaret innehåller många olika delar. En stor del är självfallet hur man blir bemött i sina kontakter med kommunens olika funktioner och tjänster. Ett gott bemötande är det första kravet medborgaren ställer på oss. Tätt därefter kommer att det ska vara enkelt att få kontakt med rätt handläggare och att man snabbt kan få svaren på sina frågor och få de beslut man efterfrågar. Det har ibland inte varit så lätt att få dessa svar om man saknar förkunskaper och vet vart man ska gå och vem som gör vad.

Nya tider kräver nya verktyg.

 

Med Internet som vardagsmat är människor nu vana vid att när som helst kunna ställa en fråga och man förväntar sig ett nästan omgående svar. Dock måste det fortfarande finnas vägar att få en kontakt av kött och blod. Då måste det vara lätt och snabbt att få den kontakten. Därför står vi idag i vårt nya medborgarkontor.

Kontoret ska fungera som gränssnittet mellan kommunmaskineriet och kommunens invånare. En väg in – en dörr - ett telefonnummer. Enkelt och förståeligt.

 

Det är dock inte bara nya, snygga och ändamålsenliga lokaler det handlar om. Det viktiga är de människor som finns bakom diskarna, telefonerna och datorerna.

De kommer att vara spjutspetsen i kommunens kontakter med medborgarna. Medborgarkontoret innebär ett kompetenslyft av all den personal som bemannar kontoret.

 

De har nu blivit både specialister såväl som generalister som ska behärska hela den kommunala verksamhetspaletten.

Normalt ska man kunna få sina frågor besvarade, klart och enkelt, oavsett om ärendet gäller sophantering, förskoleplats, byggfrågor och en mångfald andra ärendetyper. Många frågor kan handläggas redan vid disken eller kommer snabbt in i ärendesystemen.

 

Med invigningen idag av vårt medborgarkontor tar vår service till kommunens invånare ett avgörande kliv framåt!.

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till den projektgrupp som lagt ner ett hängivet arbete på såväl lokaler, arbetsverktygen och personalkompetensen. Tack !

 

Med dessa ord klipper jag så bandet och förklarar vårt Medborgarkontor invigt ! Känn er välkomna !

 

Patrick Ståhlgren