Skolinspektion, jobbmässa och fria fiskvägar

Under hösten har Skolinspektionen arbetat med en genomlysning av skolorna i Tingsryds kommun.
I veckan som gått överlämnades lite högtidligt det så kallade kommunbeslutet, det vill säga Skolinspektionens slutrapport.

I stort sett samtliga fall där inspektionen gjort anmärkning avsåg det formella frågor – vi gör vad vi ska men det ska dokumenteras mer och fler handlingsplaner ska tas fram. Vi måste också jobba ännu mer med att förbättra måluppfyllnaden, särskilt för pojkar på högstadiet. Det som verkligen gladde oss alla var Skolinspektionens sammanfattande omdöme. Tingsryd har en bra skola där eleverna känner sig trygga och där man trivs! Detta är ett synnerligen viktigt besked för mig!

Så kom då den stora Jobb-mässan i Konga! Mässan blev riktigt lyckad! Mer än 300 nöjda besökare kom och kunde se 30 utställare och lyssna till flera föredrag i olika ämnen. När jag besökte mässan var det fullt med besökare i de olika montrarna och samtal pågick överallt. De besökare och utställare jag pratade med tyckte att mässan hade gett mycket i utbyte.

Vad som återstår att berätta från novemberarbetet är att Mark- och miljödomstolen under tre fullmatade dagar höll huvudförhandling på plats i Fridafors. Frågan som nu äntligen ska avgöras är om vi får fria vägar för fisken förbi de tre kraftverken i Fridafors och Granö. Detta kostar ju pengar och kraftverksägarna vill göra så lite åtgärder som möjligt. Tingsryds kommun har tillsammans med Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Kronoberg under flera år drivit dessa mål om fria fiskvägar. Under de tre dagarna i domstolen där jag personligen förde kommunens talan tändes allt starkare ett ljus av hopp. Vi får dock vänta och se – domen kommer den 17 januari nästa år. Lyckas vi är det snart möjligt att åter få se laxfisk i Åsnen för första gången på 120 år !

Vänligaste hälsningar mitt i arbetet från
Patrick

 

2013-11-29