Storm, lågvatten och EU-besök

Det som slår mig är vilken variation det är på de olika frågor man får på bordet som kommunstyrelseordförande. Från ”småskruv” till kommunens politiska organisation. Stort och smått i en härlig blandning – det är väl detta som gör uppdraget så fascinerande och stimulerande!

Stormen Simone satte helt klart sitt avtryck i vårt arbete. Vi följde med stigande spänning stormens inmarsch från väster och uppgraderingarna av riskklassen upp till en 3:a som innebär högsta risk för liv och egendom. En preliminär bedömning från försäkringsbolagen uppskattar nu stormskadorna till cirka 1-2 procent av Gudrun. Stormen orsakade ändå både skador och problem för många invånare.
Vi håller nu på att slutföra utvärderingen av beredskapsarbetet efter stormen Simone. Kommunens beredskap fungerade överlag utmärkt men vissa funktioner bör förbättras. Vi håller på att se över rutinerna i vissa delar som inte fungerade fullt ut. Så länge vi lär av händelserna har vi förmågan att förbättra vårt säkerhetsarbete !

Vattennivåerna i sjön Mien och de övriga sjöarna i kommunen är också något vi under tiden som gått följt med stor uppmärksamhet. Omslaget till höstväder med mer regn har gjort att vattennivåerna nu är stabila men på en låg nivå. Sommarperioden har varit mycket torr och det behövs fortfarande mycket regn för att återställa vattennivåerna till normala värden. Fastighetsägare med grävda brunnar kommer att ha problem med vattentillgången även en tid framöver. Detta märker vi inte minst på långa kötider hos brunnsborrningsföretagen.

Ett antal av kommunens tjänstemän besökte under förra veckan Bryssel och studerade ett stort antal olika verksamheter och representationer vid EU. Besöken gav massor av inspiration, nya idéer samt, inte minst, insikten om hur mycket vi i det dagliga arbetet berörs av EU´s verksamhet och olika regelverk. Det finns även oväntat stora möjligheter att finna finansiering för olika projekt och kommunens utvecklingsarbete. Tingsryds kommun kan vinna stora fördelar genom att arbeta aktivt i relationen med EU och jag tar nu initiativet till en strategi för vårt EU-arbete framöver !

Arbetet i projektet Kronobergsmodellen har kommit igång på allvar och närmast i kalendern kommer jobbmässan i Konga den 28 november. Mässan riktar sig till alla i kommunen som söker eller funderar på att söka ett nytt arbete. Välkomna dit så ses vi !

Vänligaste hälsningar mitt i arbetet från
Patrick
2013-11-12