Utvecklingsråd och julefrid!

I veckan träffades det nyligen bildade utvecklingsrådet för andra gången. Rådet är tänkt att vara ett tvärsnitt av vårt samhälle med representanter för sockenråden, näringslivet, kultur- och föreningslivet, LRF, ungdomarna med flera. Jag sitter som rådets ordförande i min egenskap av kommunalråd.

Rådet ska fungera som ett verktyg för att skapa en informell dialog i de mest varierande frågor och ska vara ett forum för att testa och diskutera olika idéer och inspel inför de mer formella beslutsprocesserna. Som jag förstått det är detta ett unikt sätt att föra en dialog med kommunens medborgare som Tingsryd nu sjösatt. Vi har i rådet diskuterat ett antal olika frågor såsom arbetet med översiktplanen samt integrationsprojektet. Vi diskuterade också hur vi ytterligare kan kunna utveckla vår kommun. Utveckling förutsätter tillväxt – tillväxt förutsätter inflyttning. Det intressanta är att hur man än vänder på det hela, så kokar alla visioner, planer och strategier ner i den grundläggande byggstenen; det behövs boendemöjligheter i kommunen! Det är alltså detta vi måste jobba med!

I den verklighet vi lever i idag har inte någon kommun möjlighet att stå som utförare av alla önskemål. Vi kan inte ensamma bygga allt som behövs. Det behövs eldsjälar, såväl politiker, privatpersoner, föreningar samt ett näringsliv som är med och driver utvecklingen. Kommunen ska dock se till att förutsättningarna finns för att kunna göra det som behövs för utvecklingen av vår kommun – vi ska vara oljan i maskineriet och vara möjliggörare!

Så kommer då till slut julehelgerna! Det ges då ett efterlängtat tillfälle till vila och eftertanke. Trots allt som man tycker måste göras så är det viktigt för en stund att glömma stressen och bara njuta och koppla av.

Jag vill ta tillfället att önska er alla i Tingsryd en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År !!!

Vänligaste hälsningar mitt i arbetet från
Patrick
2013-12-19