Medfinansiering från annat håll

I dagarna har vi fått information från Länsstyrelsen att pengarna för anläggning av kanalisation är slut och att inga nya skymtar i horisonten. Detta innebär att Länsstyrelsen inte längre tar emot nya ansökningar och att ansökningar inkomna under september-oktober med största sannolikhet måste avslås på grund av medelbrist och istället hänvisas till Landsbygdsprogrammet.

Tills vidare är det Landsbygdsprogrammet som gäller och eventuellt medfinansiering från PTS enligt de regler som gäller där.

2010-10-22