Mer pengar till bredbandsutbyggnaden efterfrågas

Länsstyrelserna har gått samman och författat ett brev till näringsdepartementet

där de föreslår att regeringen avsätter 3 miljarder kr fram till år 2016 för att möta de behov som finns av bredband på landsbygden.Som framgått av artiklar i dagspressen har länsstyrelsen i Kronobergs län till och med juni månad tagit emot ansökningar på 47 miljoner, som det för närvarande inte finns medel till.

Läs brevet från länsstyrelserna nedan.


2011-06-17